«هم‌اندیشی و همکاری»

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) نظر به ضرورت بهره‌مندی از نظرات و تحلیل‌های کارشناسی، از تمامی استادان، کارشناسان، دانشجویان، دغدغه‌مندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند یادداشت‌های تحلیلی و پیشنهادهای سیاستی خود را در خصوص موضوع «تنظیم‌گری پوشش و بازنمایی بحران‌ها در خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر» به این سازمان ارسال کنند.

-هیچ‌گونه محدودیتی در ارسال مطلب وجود ندارد.

-مطلب ارسالی تنها باید تحلیلی یا دارای پیشنهاد سیاستی باشد.

-مطالب ارسالی در تصمیمات سازمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت و متون ارسالی در وبسایت سازمان با نام ارسال‌کننده منتشر خواهد شد.

همچنین از ارسال‌کنندگان مطالب در جلسه‌ هم‌اندیشی پیرامون «بحران و مقررات پوشش خبری بحران در فضای مجازی» در تاریخ چهارشنبه ۷ اسفند جهت مشارکت دعوت خواهد شد.

مشارکت‌کنندگان می‌توانند جهت ارسال یادداشت یا کسب اطلاعات بیشتر به آدرس m.h.khalili@satra.ir ایمیل ارسال کنند.

 

بیشتر بدانید
1399-06-03