«رصد علمی»

گزارش افق علمی حکمرانی رسانه
گزارش اول اردیبهشت ماه 1399
(بررسی آخرین یافته های پژوهشی مراکز و موسسات تخصصی تنظیم گری رسانه)

بی تردید مطالعه و مرور آخرین یافته های پژوهشی در حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، به شناخت تحولات و مسائل نوپدید این حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از سویی دیگر با شناخت اکوسیستم تنظیم گری صوت و تصویر در کشورهای دیگر میتوان به مرور تجربیات سیاستی آنان پرداخت. یکی از رسالت های مهم مرکز مطالعات تنظیم گری ساترا،مطالعه و پژوهش درباره نظریه ها، الگوها، روندها و مدل های تنظیم گری جهان است. در راستای تحقق این وظیفه، مرکز مطالعات تنظیم گری ساترا اقدام به انتشار گزارش های دوره ای، درباره آخرین پژوهش ها و یافته های نظری و عملی تحقیقاتی مراکز و موسسات مختلف در حوزه مطالعات و تنظیم گری رسانه کرده است. این گزارش اولین نسخه از سلسله گزارش های افق علمی حکمرانی رسانه در اردیبهشت ماه سال 1399 است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.

بیشتر بدانید
1399-06-02