گزارش گروه تنظیم‌گران اروپایی سرویس‌های صوتی و تصویری در حوزه صلاحیت قضایی در عصر همگرایی

در عصر همگرایی رسانه ما شاهد تحولات مهمی در بازار رسانه هستیم. تغییرات و تحولاتی چون افزایش طیف محتوای در دسترس، تغییر الگوی مصرف رسانه­ای و تغییر، تحول و پیچیدگی در زنجیره توزیع.

اهداف دستورالعمل رسانه­ های صوت و تصویری اتحادیه اروپا در این عصر تغییرات و پیچیدگی­ ها به دنبال تحقق اهداف ذیل است: تضمین شرایط رقابت منصفانه، تضمین آزادی اطلاعات، تنوع و تکثر، ترغیب و توسعه بازار صوت و تصویر اروپایی، فراهم کردن منابع جدید تلویزیونی، حفاظت از کودکان و نوجوانان، احترام به تنوع فرهنگی، دسترسی سرویس­­ ها برای ناتوانایان، ارتقای آگاهی عمومی و سواد رسانه­ای و تضمین پخش رویدادهای حائز اهمیت.

حال با توجه به شرایط و اهداف دستورالعمل گروه ارگا پیشنهاداتی را به کمیسیون اروپا ارائه می­دهد.

از سویی دیگر این گروه به کمیسیون اروپا پیشنهاد می­دهد که این کمیسیون نباید برای همه سرویس ­های رسانه­ای صوتی و تصویری قواعد و مقرراتی یکسان وضع کند بلکه به تناسب مدل تجاری و فعالیت آنان و مواردی مانند این باید این مقررات متفاوت باشد. پیشنهاد دیگر آنان قوانین خاص برای سرویس ­های رسانه­ای خطی است. از سویی دیگر باید تحقیقات عمیقی در خصوص اثرات اقتصادی این قوانین صورت بگیرد.

از سویی دیگر یکی از مسائل مهمی که گروه ارگا به آن اشاره می­کند نقش و موقعیت برخی از واسطه­ ها در بازار است. چند بازیگر نقش مهمی در زنجیره‌ی توزیع صوتی‌-تصویری دارند و می‌توانند بر فرایند ارائه‌ی محتویات تاثیرگذار باشند؛ که عبارتند از وب‌سایت‌های میزبان فیلم، تولید‌کنندگان دستگاه‌ها (از طریق صفحه‌نمایش‌های پیش‌فرض)، پلتفرم­های اشتراک­گذار، موتورهای جست‌وجو و اَپ‌استورها از این دست بازیگران هستند. از این رو سوالاتی را درباره‌ی نقش احتمالی واسطه‌های خاص (از جمله میزبان‌های محتوا، ISP و ارائه‌دهنده‌های جست‌وجو) در تحقق اهداف سیاست  AVMS پیش می‌آورد.

در نتیجه گروه ارگا معتقد است که :

  • کمیسیون باید استثناهایی را که تحت دستورالعمل تجارت الکترونیک در بند «بازار داخلی» کاربرد دارند در نظر بگیرد و اعمال‌کردن استثناهای مشابه در چارچوب قانونی AV را بررسی کند.
  • ضروری است که یک سیستم درجه‌بندی از تعهدات (برای مثال بر اساس نقش فعال یا غیرفعال ارائه‌دهنده) مدنظر قرار بگیرد.
  • برخی الگوها برای «اقدام موثر» به‌منظور حذف یا محدودسازی دسترسی به محتوای غیرقانونی مانند سیستم‌های اعلام هشدار یا حذف وب‌سایت، به‌طور کلی کارآمد هستند. خودتنظیمی و تنظیم مشارکتی می‌تواند راه کارآمدی برای تضمین کاربرد پایدار اعلام هشدار و اقدام در چارچوب دستورالعمل مشترک باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید