گزارش نشست «کودک و نوجوان و الزامات سیاست گذاری فضای مجازی کشور» منتشر شد

بسمه تعالی 

بلاتکلیفی و سردرگمی در مواجهه با کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نشست «کودک و نوجوان و الزامات سیاست گذاری در فضای مجازی» ساترا مطرح شد 

بنابر اهمیت مسئله‌ی کودکان و نوجوانان و فضای مجازی، دفتر مطالعات تنظیم‌گری رسانه ساترا نشست تخصصی «کودک و نوجوان و الزامات سیاستگذاری در فضای مجازی» را برگزار کرد. در این نشست تلاش شد تا با بررسی این مبحث از ابعاد مختلف مسئله‌ی سیاست­گذاری کودکان و نوجوانان و چالش‌های حضور آنان در فضای مجازی، نگاهی نسبتاً چندبعدی طرح و پیشنهاد شود.

توانمندسازی والدین؛ بخشی از کلید حل مسئله

درابتدای این نشست، مرتضی معافی و عباس نیک‌نفس پژوهشگران حوزه‌ی کودک و رسانه به ارائه‌ی گزارش خود با همین موضوع پرداختند. معافی چهار راهکار ارتقا و ترویج خودتنظیم‌گری، ارتقای آگاهی، به‌ثمر رسیدن قانون صیانت از کودکان و همچنین بازنگری قوانین موجود را به‌عنوان تکه‌های این پازل معرفی کرد. تأکید او علاوه بر کارآمدشدن اسناد حقوقی موجود، بر توانمندسازی خود والدین و شهروندان بود.

جزئی‌نگری؛ پاشنه‌ی آشیل راهکارها

حسین حق‌پناه، پژوهشگر حوزه‌ی کودک و رسانه نیز در ادامه نگاهی متفاوت نسبت به مسئله‌ی کودک و نوجوان را پیش کشید. حق‌پناه تأکید داشت که کودک و نوجوان را نباید یکی دانست و معتقد بود در کشور ما مسئله‌ای به‌نام نوجوان نادیده انگاشته شده است.

حق‌پناه هم این نکته را بیان داشت که سند حمایت از کودکان پشت در شورای عالی فضای مجازی مانده است و جلو نمی‌رود. ازنظر او ما در حوزه‌ی نقشه و نظام مسائل ضعف داریم اما ضعف اصلی در حوزه اجرا و مسئله دانستن کودک است؛ درواقع نمی‌دانیم از کجا باید شروع کنیم. حق‌پناه روی مسئله‌لی کلیدی دست گذاشت و گفت که در این مسئله، همه‌ی بار را به آموزش دادیم و نگاه آرمانی داشتیم و فکر کردیم با خودتنظیم‌گری می‌توانیم مسئله را حل کنیم. این نگاه، نگاهی غیرواقعی است!

حق‌پناه معتقد است در این حوزه وقتی صحبت به‌میان می‌آید، مسئله بسیار مرتبط با امور جنسی است. و عمده‌ی بحث روی آسیب های جنسی است اما در وضع مطلوب از نظر ما فضای مجازی باید در جهت رشد کودک و نوجوان دانسته شود.

به‌عنوان پیشنهاد نیز حق‌پناه بیان کرد که نیازمند توسعه‌ی بازار محتوا در فضای مجازی است. همچنین ابراز کرد که باید سازوکاری باشد که مسائل را ازنظر حقوقی پیگیری کرد.

گرته‌برداری از مدل‌های موجود به‌عنوان راه‌حل اشتباه حکمرانی فضای مجازی

سیده عاطفه موسوی، پژوهشگر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از آسیب‌های موجود را گرته‌برداری از مدل‌های دیگر و تدوین اسناد براساس آنان دانست. وی همچنین در ارائه‌ی راهکار و تنظیم‌گری، ازمنظر فنی آن را شامل دو بخش دانست:

  • ارائه‌دهندگان همچون اپراتورها
  • اعمال‌کنندگان: که شامل سه گروه خود افراد، نهادهای میانی همچون آموزش و نهادهای حاکمیتی

وی گفت در همه‌ی این‌ها مخصوصاً درسطح خود افراد می‌توانیم ابزارهای خوبی داشته باشیم اما یا درسطح مدیریت یا درسطح ابزار روند مناسبی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید