گزارش «سرویس فیلیم مدرسه و بررسی جوانب مختلف آن» منتشر شد

فیلیمو مدرسه سرویسی کمک آموزشی است که زیر مجموعه صبا ایده قرار میگیرد. نظر به وابستگی این سرویس به یکی از مالکان چند بازیگر صنعت، و پیامدهای راه اندازی این سرویس در دوران کرونا، دفترمطالعات ساترا بر آن شده تا درباره ی راه اندازی این سرویس ارائه ی نظر کند.

برای دریافت گزارش کامل اینجا کلیلک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید