برگزاری سلسله جلسات ساترا و گروه‌هاى علمى و پژوهشى

دفتر مطالعات تنظیم‌گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار کرد.

به گزارش مرکز مطالعات ساترا، در این نشست، ضمن آشنایی با سوابق، زمینه ‌ها و ظرفیت ‌های ساترا و مراکز علمی، جهت تعامل هرچه بیشتر واحدهای ساترا با این مراکز و توسعه همکاری ‌های علمی، ارتقای عملکرد دانش ‌محور ساترا و بهره‌ گیری از ظرفیت علمی کشور، بحث و گفت و گو شد.

قرار است این نشست به صورت سلسله اى برگزار شود و ساترا بستر مناسبى را براى تعامل هرچه بهتر با گروه هاى دانش محور فراهم کند.

گفتنى است در این نشست صمیمانه که به دعوت حمزه امیرى مدیر مطالعات تنظیم گرى ساترا برگزار شد؛ نمایندگانی از مؤسسه سیاست پژوهى و مطالعات راهبردى حکمت و همچنین پژوهشکده فضاى مجازى دانشگاه شهید بهشتى حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید