سلسله نشست با موضوع محتوای آنلاین و مسئولیت پلتفرم ها

موضوع نشست اول: پلتفرم های آنلاین و حفاظت از کودکان و نوجوانان

ارائه حنانه اکبری نوری پژوهشگر دفتر مطالعات ساترا درباره تجربه اتحادیه اروپا در حوزه حفاظت از کودکان و نوجوانان در پلتفرم های آنلاین

میهمانان:

1. علیرضا گودرزی فراهانی/ مدیر سامانه چی خوبه
2. محمود علی پور / رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه
۳. موسی زمان زاده/ مدیر رسانه ویدانه
مکان برگزاری : اسکای روم (https://b2n.ir/027621)

زمان برگزاری : سه شنبه 15 مهرماه ساعت 16

دیدگاهتان را بنویسید