پنجمین جلسه از سلسله جلسات مرکز مطالعات تنظیم‌گری ساترا با مراکز علمی

پنجمین جلسه از سلسله‌جلسات مرکز مطالعات تنظیم‌گری ساترا با مراکز علمی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیر و کارشناسان مرکز مطالعات ساترا با پژوهشگران معانت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی و همچنین پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گفت‌وگویی علمی پیرامون مسائل روز حوزه‌ حکمرانی فضای مجازی همچون بحران کرونا و همچنین زمینه‌ها و قالب‌های مشترک همکاری شکل گرفت. بنا بر این شد هر دو مرکز علمی فعالیت‌های مشترکی را برپایه‌ی ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنند

دیدگاهتان را بنویسید