مباحثه ی آنلاین درباره ی مدل های تنظیم گری کمپانی های تکنولوژی محور دیجیتال

چالش های مختلف تنظیم گری فناوری های مبتنی بر دیجیتال همواره از مسائل مهم سیاستگذاران و دولتمردان در سراسر دنیا بوده است. ظهور، رشد و گسترش کمپانی های فناوری محور دیجیتال آمریکایی در سراسر جهان و نفوذ آنان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجب شده است تا رویکردهای تنظیمگرایانه مورد بازنگری قرار گرفته و برای مقابله با چالش های غلبه ی دیجیتالی ایالات متحده چارچوب های تنظیمگری و سیاستگذاری نوینی پیریزی شوند. با این وجود کماکان ارتباط و تعامل میان بخش خصوصی، بخش دولتی و همچنین بخش مدنی جامعه از دغدغه های مهم در اتخاذ و تدوین چنین چارچوبی بوده است.
مباحثه ی آنلاین زیر که از سوی مرکز تنظیم گری اروپا با عنوان «پلتفرم های آنلاین جهانی: یک، دو یا سه مدل تنظیم گری» با حضور مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت Brad Smith و نائب رئیس کمیسیون اروپا Vĕra Jourová برگزار شده است، به موضوع ارتباط میان دولت و کمپانی های بخش خصوصی پرداخته است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید