درآمدی بر محتوای کاربرپدید (User Generated Content)

این گزارش به بررسی وضعیت محتوای کاربر-پدید (UGC) در کشورهای مختلف پرداخته و ارتباط موجود میان گسترش پهنای باند و گسترش UGC و سرویس هایی که بر بستر OTT فعالیت می کنند را، به همراه ارائه­ ی توضیحی در مورد چیستی OTT ها، نشان می ­دهد. این گزارش همچنین نگاهی به انواع  محتوای UGC و ارتباط رشد و توسعه این صنعت با کاهش IPTV ها می اندازد و در نهایت در مورد چالش های پیش روی محتواهای کاربر-پدید (موانع اقتصادی، دانش و مهارت فناورانه، جنبه های روانشناسانه و…) صحبت می کند.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید