درباره ما

مرکز مطالعات تنظیم‌گری با هدف مطالعه و اجرای پژوهش‌های راهبردی، کاربردی، آینده‌پژوهی و پژوهش‌های پشتیبان سیاست‌ها و اقدامات حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و همچنین روندهای توسعه این صنعت در راستای توانمندسازی سازمان تشکیل شده است.
ساترا درجهت تحقق اهداف خود و برقراری نظام تنظیم‌گری مطلوب در حوزه رسانه، نیازی آشکار به پژوهش و استفاده از یک بازوی مطالعاتی قدرتمند جهت نیل به اهداف یادشده دارد. مرکز مطالعات حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه‌ ساترا به‌عنوان بازوی علمی این سازمان در محورهای مختلف تلاش می‌کند ضمن تولید و ترویج ادبیات حوزه حکمرانی و تنظیم‌‌گری رسانه و ارتباطات، اقدامات سازمان را با نگاهی کارشناسانه و علمی بررسی کند و از همین طریق، ساترا به منزله‌ سازمانی شواهدمحور و مبتنی بر پژوهش به انجام وظایف خود بپردازد. همچنین مرکز مطالعات نظر به نیاز هر مجموعه‌ای در میان دستگاه‌های حاکمیتی به ارتباط‌ با بدنه‌ دانشگاهی کشور، تلاش می‌کند شبکه‌ای از پژوهشگران و سیاست‌پژوهان را تشکیل و پرورش دهد.

شرح وظایف مرکز

 • ساماندهی پژوهش‌ها و پیمایش‌ها پیرامون حوزه‌ها و روندهای موردنیاز و مرتبط با حوزه فعالیت سازمان و انتشار نتایج در قالب‌های مختلف
 • بررسی و تصویب نیازهای مطالعاتی سازمان و ارائه دیدگاه‌های تخصصی پیرامون مسائل سازمان درجهت پژوهش‌محور بودن راه‌حل‌ها
 • تشکیل شبکه متخصصان و نخبگان حوزه صوت و تصویر فراگیر و بهره‌مندی هردو طرف از ظرفیت‌های یکدیگر
 • توانمندسازی دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعه و پژوهش در حوزه فعالیت سازمان
 • برگزاری و مشارکت در برگزاری رویدادهای علمی مرتبط با حوزه صوت و تصویر فراگیر

اهم رئوس مورد مطالعه

 • مبانی نظری حکمرانی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری رادیو، تلویزیون و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
 • نظریه هنجاری رسانه‌ها و منفعت عمومی
 • تاریخچه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایران
 • رابطه تنظیم‌گری و دموکراسی
 • بررسی کلیات آزادی بیان و انتشار در فضای مجازی
 • مقررات‌نویسی در فضای مجازی
 • تنظیم‌گری رسانه در عصر تکنولوژی‌های رسانه‌ای نوین و بررسی پلتفرم‌ها و چالش‌های آن‌ها
 • شفافیت و پاسخگویی سازمان‌های تنظیم‌گر دنیا
 • انتخابات و تبلیغات سیاسی در فضای مجازی
 • ارتباطات بحران با تأکید بر فضای مجازی
 • انحصار مالکیت در رسانه‌ها
 • مالکیت فکری در رسانه‌ها
 • صیانت از داده‌ها در فضای مجازی
 • علوم شناختی و اقتصاد رفتاری در رسانه‌ها