«به سوی رویکردی جدید در تعدیل و اصلاح محتوای پلتفرم های آنلاین»

گزارش زیر ماحصل گفت وگوی آنلاین میان پروفسور الکساندر دستریل؛ مشاور در حوزه ی تنظیم گری و یکی از تدوین کنندگان گزارش کمیسیون اروپا در خصوص تعدیل و اصلاح محتوای غیرقانونی، تیمو ولکن؛ حقوقدان آلمانی و عضو پارلمان اروپا و ورنر اسنتج؛ عضو کابینه و رئیس بخش پلتفرم های آنلاین و تجارت الکترونیک کمیسیون اروپا، است. بخش اول گفت وگو مرتبط با اصول و مبانی تدوین سیاست نوین دیجیتالی اروپا درباره ی تنظیم گری محتوای غیرقانونی پلتفرم های آنلاین است که انعکاس آن در قوانین و مقررات این اتحادیه به طور خاص پیش نویس قانون خدمات دیجیتال قابل مشاهده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید